Witamy na stronie internetowej prywatnej szkoły w Niecieczy


W skład zespołu szkół wchodzą trzy placówki:

- Publiczne Katolickie Przedszkole
- Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
- Publiczne Katolickie Gimnazjum

Krótko o Nas

szkoła


Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz określone w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład zespołu, koncentrując się w pełnieniu funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jednak głównych celem zespołu jest stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju dziecka i uczucia, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
Osobą prowadzącą (zarządzającą) szkołą jest pani mgr Danuta Witkowska, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do szkoły trwają cały rok. Najważniejszym kryterium jest rozmowa z rodzicami, podczas której obydwie strony ustalają zakres współpracy

Profile klas

Profile klas

Nasza szkola zapewnia dodatkowe zajecia (kola zainteresowan, kola naukowe), które sluza rozwijaniu zdolnosci, umiejetnosci i zainteresowan, prace indywidualna

Osiągnięcia

Osiągnięcia

Nasza Szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i tematycznych, przeglądach i zawodach sportowych. Zapraszamy do zakładki Osiągnięcia.

Aktualności

2015-03-19SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

W styczniu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt.: „Dzień Babci i Dziadka”, który miał na celu wspieranie rozwoju twórczości dzieci, oraz  kształ    Więcej...

2015-03-19Konkurs językowy – Prezentacja o kraju/regionie anglojęzycznym lub niemieckojęzycznym

28 lutego 2014r. odbył się II Międzyszkolny konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego dla gimnazjalistów na najciekawszy projekt na temat kraju anglojęzycznego lub n    Więcej...

2015-03-19MISTRZ ORTOGRAFII

Dnia 12.03.2015r w ZSPiP im. Armii Krajowej w Niecieczy  odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny kl.II i III . Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności stosowania za    Więcej...

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy | 33-240 Żabno | Nieciecza 175 | tel. 014 645 69 47 | e-mail: sp.nieciecza@szkola.nieciecza.pl