Witamy na stronie internetowej prywatnej szkoły w Niecieczy


W skład zespołu szkół wchodzą trzy placówki:

- Publiczne Katolickie Przedszkole
- Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
- Publiczne Katolickie Gimnazjum

Krótko o Nas

szkoła


Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz określone w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład zespołu, koncentrując się w pełnieniu funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jednak głównych celem zespołu jest stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju dziecka i uczucia, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
Osobą prowadzącą (zarządzającą) szkołą jest pani mgr Danuta Witkowska, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do szkoły trwają cały rok. Najważniejszym kryterium jest rozmowa z rodzicami, podczas której obydwie strony ustalają zakres współpracy

Profile klas

Profile klas

Nasza szkola zapewnia dodatkowe zajecia (kola zainteresowan, kola naukowe), które sluza rozwijaniu zdolnosci, umiejetnosci i zainteresowan, prace indywidualna

Osiągnięcia

Osiągnięcia

Nasza Szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i tematycznych, przeglądach i zawodach sportowych. Zapraszamy do zakładki Osiągnięcia.

Aktualności

2015-04-27Wyróżnieni w Konkursie „Wiosenne Nutki”

W czwartek 23 kwietnia 2015 r. odbyła się XVII edycja Gminnego  Konkursu Piosenki dla Dzieci „Wiosenne Nutki” w Centrum Kultury w Żabnie. Łącznie na scenie sw    Więcej...

2015-04-27Rocznica śmierci Ojca Świętego

2 kwietnia minęła 10. rocznica śmierci  Papieża Jana Pawła II. Odszedł w przeddzień święta Miłosierdzia Bożego - święta, które sam ustanowił. Najmłodsi ucznio    Więcej...

2015-04-27UDZIAŁ W GMINNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

Dnia 10.04.2015r. w Szkole Podstawowej w Żabnie  odbył się XII Gminny Konkurs Ortograficzny kl.I-III. Celem konkursu było wyposażenie uczniów w umiejętności poprawneg    Więcej...

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy | 33-240 Żabno | Nieciecza 175 | tel. 014 645 69 47 | e-mail: sp.nieciecza@szkola.nieciecza.pl